Farleigh Acres

Virtuaalinen laukkatalli

Sileällä juoksevat

Farleigh Acres on alusta lähtien painottunut sileän radan juoksijoihin. Kilpahevosiamme asustaa kolmessa eri maassa.

Sileällä juoksevat

Nuoret hevoset

Yksivuotiaat hevoset asuvat vielä omissa talleissaan yhdessä puolivuotiaiden kanssa ja muuttavat kilpahevostalliin kaksivuotiaina.

Nuoret hevoset

Hevosten valmennus

Kilpahevosten valmennus aloiteen niiden ollessa kaksivuotiaita. Laadimme jokaiselle hevoselle oman valmennussuunnitelman.

Lue valmennuksesta

Risuestelaukkahevosemme aloittavat kilpailemisen vasta aikaisintaan kolmivuotiaana, jolloin niille myönnetään kilpailuoikeus. Sileillä juoksevista hevosista poiketen kilpailuoikeus jatkuu aina kymmenvuotiaaksi asti. Useimmiten hevosemme siirtyvät kuitenkin jo tätä ennen eläkkeelle.

Koska risuestelaukka vaatii hevosilta valtavan suurta kestävyyttä, nopeutta ja hyppykykyä, ei valmennusta aloiteta selvästi keskenkasvuisilla hevosilla. Hevoset ratsukoulutetaan varhaisessa vaiheessa yksivuotiskauden puolella, mutta valmennukseen tähdätään vasta kaksivuotiskauden loppupuolella.

Hevosten koulutus ja valmennus on alkuvaiheessa hyvin samantapaista kuin sileällä juoksevilla. Peruskuntotreenin ollessa hyvässä vaiheessa, aletaan ottaa mukaan esteet. Aluksi hevoset opetetaan hyppäämään pienien esteiden yli hitaammassa laukassa, mutta vähitellen vaatimustasoa nostetaan.

Rutiineihin kuuluu viikottain treenit sileällä radalla ja harvemmin risuesteillä. Kiitolaukkatreenit tehdään aina esteiden kanssa. Tämän lisäksi hevoset pääsevät päivittäin tarhaan ja myös uintia käytetään usein lihaksia palauttavana toimintana ratavalmennuksen ohella.


Risuestehevoset

Kilpailevat risuestehevoset